Kỹ Thuật

Với đội ngũ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm, được đào tạo chuyên nghiệp cả trong nước và nước ngoài, đáp ứng được mọi yêu cầu về tư vấn sản phẩm, điều kiện sản xuất, chi phí, vị trí lắp đặt. Tư vấn cả về khâu thiết kế ban đầu, chạy ý tưởng, triển khai mua sắm, giám sát lắp đặt và hoàn thiện hệ thống.