White fading

Hệ Thống Chữa Cháy

•Cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy phun sương.

• Cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy bọt chữa cháy cho tàu, giàn khoan.

• Cung cấp các thiết bị chữa cháy.

• Cung cấp các thiết bị an toàn, thoát hiểm.

Thư viện ảnh