White fading

Hệ Thống Nghi Khí Dưới Mặt Nước

VMPC đại diện chính thức cho hãng IXBLUE về lĩnh vực hệ thống nghi khí, thăm dò, đo đạc khảo sát bên dưới mặt nước biển tại Việt Nam.

The iXBlue GAPS kết hợp hệ thống vị âm chính xác sử dụng đường cơ sở cực ngắn năng suất cao (high performance ultra-short baseline -USBL) và hệ thống dẫn đường quán tính(fiber-optic inertial navigation system - INS) trong cùng một thiết bị tạo ra khả năng cung cấp cực kỳ chính xác vị trí của bất kỳ đối tượng nào trong lòng biển.

Tích hợp là phần mềm DELPH SONAR thu thập đầy đủ và toàn diện, xử lý và xuất bản thông tin chính xác, được thiết kế nhằm đảm bảo dễ dàng sử dụng và thực hiện chính sách những thao tác cần thiết cho từng đợt khảo sát.

SAMS hệ thống lập bản đồ địa hình đa chức năng toàn diện dựa trên thông tin khảo sát từ hệ thống SONA đáy biển, dễ dàng sử dụng cho các mục đích khác nhau khác.. 


Thư viện ảnh