White fading

Hệ Thống Nghi Khí Trên Mặt Nước

VMPC là đại điện độc quyền cho CONSILIUM, và đồng thời là đại diện chinh thức SIMRAD, SPERRY NORTHROP GRUMMAN, NAVICO cho các hệ thống Radar tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp tất cả các vật tư chất lượng cao cho toàn bộ tất cả các hệ thống nghi khí cũng với đội ngũ kỹ sư dày dặn kinh nghiệm lắp đặt, sửa chữa, dịch vụ cho tàu, bồn chứa, giàn khoan.


Thư viện ảnh