White fading

Thiết Bị Tầm Nhìn Ban Đêm

VMPC là dại diện cho công ty Theon sensors

Chuyên về các dòng sản phẩm chính hỗ trợ tầm nhìn ban đêm như:

  • Các ống kính, ống nhòm đêm
  • Thiết bị hỗ trợ tầm nhìn cá nhân ban đêm
  • Thiết bị hỗ trợ tầm nhìn cho xe bọc thép, quân sự
  • Ống nhắm vũ khí ban đêm Afocal Night Sights
  • Ống nhắm tầm nhiệt
  • Thiết bị quan sát tầm nhiệt
  • Thiết bị cải tiến tầm quan sát cá nhân
  • Thiết bị xác định mục tiêu hồng ngoại
  • Các hệ thống tuỳ biến theo yêu cầu riêng của khách hàng
  • Dịch vụ sửa chữa, hỗ trợ sau bán hàng

Thư viện ảnh