Vietsovpetro nỗ lực vượt khó

Năm 2016, đối với tập thể lao động Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (VSP) thật sự là một năm đầy khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo hai Nhà nước, của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Zarubezhneft, cùng với tinh thần đoàn kết nhất trí, nỗ lực, Vietsovpetro đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu như kế hoạch khai thác dầu, khoan thăm dò, khoan khai thác và gia tăng trữ lượng dầu khí, kế hoạch cung cấp khí vào bờ, xây dựng các công trình biển.

Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò khai thác

Năm 2016, Vietsovpetro đã khoan ba giếng thăm dò (đạt 100% kế hoạch) gồm: ThT-8X, BH-47 và CT-4X đều có phát hiện dòng dầu khí công nghiệp. Trữ lượng dầu thu hồi phát hiện tại các giếng này đạt 4,8 triệu tấn so với kế hoạch 2,3 triệu tấn (tính riêng phần của VSP). Như vậy, trong hai năm 2015 và 2016 Vietsovpetro đã khoan tám giếng thăm dò đều cho dòng dầu công nghiệp, đạt tỷ lệ thành công 100%. Việc phát hiện mỏ Cá Tầm tại lô 09-3/12 với trữ lượng thu hồi dự kiến khoảng 50 triệu thùng dầu không những là tin vui với người lao động Vietsovpetro nói riêng, ngành dầu khí nói chung, mà còn tạo điều kiện để Vietsovpetro tiếp tục duy trì sản lượng khai thác dầu trong những năm tới. Năm 2016, Vietsovpetro thực hiện 98,4 nghìn mét khoan (đạt 103% kế hoạch), kết thúc thi công 26 giếng và thực hiện sửa chữa lớn 19 lượt giếng khoan bao gồm ba giếng sửa chữa đặc biệt, trong đó nhiều giếng khoan mới đã khoan cho lưu lượng dầu tốt, góp phần hoàn thành sản lượng dầu khai thác của Vietsovpetro. Tốc độ thương mại của khoan khai thác là 2.607 m/tháng/máy, so với kế hoạch Hội đồng 2.457 m/tháng/máy (đạt 106% kế hoạch), nhanh hơn so với kỷ lục năm 2015 (2.273 m/tháng/máy). Đây là kỷ lục về tốc độ khoan thương mại của Vietsovpetro từ trước đến nay. Cùng với dầu thô, Vietsovpetro sẽ cung cấp vào bờ 1,68 tỷ mét khối khí (đạt 130% kế hoạch), trong đó lượng khí từ lô 09-1 ước đạt 684 triệu m3, vượt mức kế hoạch 284 triệu m3 (đạt 171% so với kế hoạch). Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, Vietsovpetro đã khai thác hơn 223 triệu tấn dầu thô, cung cấp vào bờ hơn 30,9 tỷ mét khối khí đồng hành, đóng góp to lớn cho ngân sách nhà nước.
 

[​IMG]

Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, tại lô 09-1 đã hoàn thành công tác xây lắp và đưa vào hoạt động giàn RC-9, sớm trước một tháng chín ngày so với kế hoạch. Tại lô 04-3, đã hoàn thành lắp đặt trên biển giàn BK Thiên Ưng. Vào lúc 5 giờ ngày 7-12-2016, VSP đã bắt đầu gọi dòng và đưa vào khai thác mỏ Thiên Ưng với sản lượng ban đầu khoảng 500 nghìn m3 khí và 200 m3 condensate/ngày đêm (khí ngưng tụ chủ yếu được sử dụng để sản xuất nhiên liệu). Doanh thu bán dầu cả năm đạt gần 1,7 tỷ USD; đến hết năm sẽ nộp ngân sách nhà nước hơn 683 triệu USD. Lợi nhuận phía Nga đạt 121 triệu USD, phía Việt Nam gần 126 triệu USD.

Tiết giảm chi phí, tối ưu hóa công tác đầu tư

Do tình hình giá dầu thấp, Vietsovpetro đã nỗ lực tăng công việc tự thực hiện, giảm thấp nhất việc thuê ngoài, quản lý sử dụng ngân sách tiết kiệm và hiệu quả, cũng như giãn tiến độ một số công việc chưa thật sự cần thiết, tổng tiết giảm chi tiêu lô 09-1 ước đạt 138 triệu USD, vượt khoảng 20% so với Chương trình tiết giảm chi phí hai phía trong liên doanh giao.

Đối với công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường, Vietsovpetro đã tiếp tục thực hiện công tác về cải thiện tình trạng bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường, phòng ngừa chấn thương trong sản xuất, phun trào dầu khí và cháy tại các công trình sản xuất, đồng thời cải thiện điều kiện lao động cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV). Qua kiểm tra, hai phía đã đánh giá tình trạng bảo hộ lao động, kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường trên các công trình biển và bờ của Vietsovpetro đạt yêu cầu. Về công tác dịch vụ ngoài: cả năm ước đạt doanh thu hơn 250 triệu USD. Đã hoàn thành lắp đặt bốn công trình nhà giàn dầu khí của Bộ Quốc phòng.

Công tác nghiên cứu khoa học và khảo sát thiết kế trong năm qua đã đáp ứng kịp thời các yêu cầu của lãnh đạo. Đã hoàn thành 31 đề tài nghiên cứu khoa học, 37 đề tài khảo sát thiết kế, đồng thời thực hiện gần 600 nhiệm vụ ngoài kế hoạch. Đặc biệt, năm 2016, Vietsovpetro đã có một công trình khoa học được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và một công trình được Giải thưởng Nhà nước về khoa học công nghệ.

Công tác địa vật lý giếng khoan, giá trị dịch vụ địa vật lý tự làm đã đạt 26 triệu USD đạt 101% kế hoạch (kế hoạch là 25,9 triệu USD). Xí nghiệp đã đảm nhận 100% các dịch vụ cho Vietsovpetro, không phải thuê bên ngoài.

Về công tác vận tải biển, đã bảo đảm vận chuyển, lắp ráp, trực cứu hộ, xuất bán dầu thô, cung ứng vật tư, thiết bị và nước ngọt ra các công trình biển, vận chuyển rác thải và vật tư thiết bị thanh lý về bờ, phục vụ công tác lặn, công tác khoan và sửa giếng. Khối lượng hàng vận chuyển ra các công trình biển năm 2016 đạt 310 nghìn tấn, đạt 103,5% kế hoạch (kế hoạch 300 nghìn tấn), thời gian hoạt động của đội tàu Vietsovpetro đạt gần 5,6 nghìn ngày/tàu so với 4,9 nghìn ngày/tàu kế hoạch.

Trong lĩnh vực cung ứng điện năng, sửa chữa và gia công cơ khí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời và tiết kiệm chi phí thuê ngoài phục vụ hoạt động sản xuất của Vietsovpetro. Ở ngoài biển, đã bảo đảm cung ứng an toàn và liên tục điện năng cho hệ thống công nghệ và chiếu sáng với hơn 34 triệu kW giờ (gồm điện năng và cơ năng). Tổng giá trị dịch vụ sửa chữa và gia công cơ khí năm qua đạt 8,5 triệu USD, đạt 104% kế hoạch.

Công tác vận tải đường bộ đã đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của CBCNV một cách an toàn, vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, đồng thời bố trí kết hợp và điều động phương tiện một cách hợp lý để tiết kiệm chi phí nhiên liệu, công tác phí. Trong năm đã phục vụ với 538 nghìn giờ-xe (90% kế hoạch).

Dịch vụ kho bãi và cảng đã bảo đảm công tác tiếp nhận, thực hiện tốt công tác bảo quản, cung ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất. Khối lượng hàng hóa luân chuyển tính theo tấn xếp dỡ đạt khối lượng hơn 655 nghìn tấn (90% kế hoạch), giá trị dịch vụ trong lĩnh vực kho bãi, bảo quản, bốc dỡ… ước đạt hơn 25 triệu USD (115,2% kế hoạch).

Các hoạt động trong lĩnh vực thông tin, y tế, đào tạo, bảo vệ và các bộ phận phục vụ sản xuất khác, đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm liên lạc thông suốt giữa biển và bờ, không ngừng cải tiến và nâng cao hiệu quả việc áp dụng mạng nội bộ phục vụ nhu cầu chỉ đạo, điều hành sản xuất. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được áp dụng hiệu quả và từng bước tích hợp với hệ thống quản lý chất lượng của các đơn vị. Cơ sở chăm sóc sức khỏe được hoàn thiện và trang bị đồng bộ, chất lượng khám, chữa bệnh, khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV ngày được nâng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên các công trình biển. Công tác đào tạo, kèm cặp tại chỗ được quan tâm và đẩy mạnh hơn, các lớp nâng bậc, bồi dưỡng ngoại ngữ được thực hiện đều đặn. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của Vietsovpetro trên các công trình sản xuất ngoài biển, trên bờ được thực hiện tốt. Đặc biệt, đã bảo đảm an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm vào các dịp lễ, Tết, khi tổ chức các sự kiện, các kỳ họp Hội đồng Vietsovpetro.

Về cơ cấu tổ chức, Vietsovpetro đã hoàn tất sáp nhập một số đơn vị, phòng, ban. Đồng thời, hoàn thiện tổ chức tại các đơn vị trực thuộc bao gồm sáp nhập, luân chuyển và giải thể các bộ phận trùng lắp chức năng nhiệm vụ hoặc đã giảm khối lượng công việc.

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2017

Về khai thác dầu khí, triển khai các giải pháp bảo đảm khai thác an toàn với sản lượng 5,0 triệu tấn dầu/condensate, sản lượng khí thiên nhiên 188 triệu m3, thu gom và cung cấp vào bờ 500 triệu m3 khí từ lô 09-1.

Trong công tác tìm kiếm thăm dò, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch khoan thăm dò với 14,3 nghìn mét khoan, kết thúc khoan và thử vỉa bốn giếng ở lô 09-1 (ba giếng năm 2017 và một giếng BH-48 chuyển tiếp từ 2016), khoan 4,68 nghìn mét khoan và kết thúc khoan thử vỉa một giếng ở lô 09-3/12. Trữ lượng dầu thu hồi dự kiến đạt gần bốn triệu tấn ở cả hai lô (tính riêng VSP).

Về khoan khai thác, nhằm bảo đảm quỹ giếng cho khai thác dầu khí, tiếp tục có các giải pháp để bảo đảm hoàn thành khối lượng hơn 55 nghìn mét khoan khai thác, kết thúc thi công 17 giếng mới, tiến hành sửa chữa lớn 22 lượt sửa chữa giếng khoan và cắt thân hai tại 14 giếng.

Về đầu tư trang thiết bị mới, tiếp tục công tác đóng mới hai tàu dịch vụ (sẽ đưa vào hoạt động tháng 12-2017) và bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án: mở rộng công suất nén khí lô 09-1, cải hoán hệ thống công nghệ trên mỏ Rồng để tăng khả năng tách nước sản phẩm dầu. Tổng Giám đốc Vietsovpetro Từ Thành Nghĩa cho biết: “Năm 2017, Vietsovpetro sẽ mở rộng vùng hoạt động, thực hiện nhiệm vụ trong chương trình công tác và ngân sách đã được phê duyệt, các nghĩa vụ đối với các lô hiện có, đồng thời tiếp tục nghiên cứu tiềm năng dầu khí và khả năng tham gia của Vietsovpetro vào các lô mở ở Việt Nam, Liên bang Nga, các nước thứ ba. Về kế hoạch doanh thu, với sản lượng khai thác năm triệu tấn dầu/condensate (giá kế hoạch 50 USD/thùng và sản lượng khí thiên nhiên 188 triệu m3 (giá 2 USD/triệu BTU), doanh thu năm 2017 dự kiến ở mức 1,9 tỷ USD. Kế hoạch nộp ngân sách nhà nước Việt Nam dự kiến 775 triệu USD, lợi nhuận phía Việt Nam gần 142 triệu USD và lợi nhuận phía Liên bang Nga 136 triệu USD, tăng so với năm 2016”.
 

Tiến Vương - Báo Nhân dân/Ảnh: Nguyễn Chính Tiến

Tin tức khác

So găng Petrolimex và PV Oil: Hai đại gia ngành xăng dầu chuẩn bị ra mắt thị trường chứng khoán
So găng Petrolimex và PV Oil: Hai đại gia ngành xăng dầu chuẩn bị ra mắt thị trường chứng khoán

So găng Petrolimex và PV Oil: Hai đại gia ngành xăng dầu chuẩn bị ra mắt thị trường chứng khoán

XEM TIẾP
Sáng kiến giúp Vietsovpetro tháo gỡ khó khăn trong sản xuất
Sáng kiến giúp Vietsovpetro tháo gỡ khó khăn trong sản xuất

Sáng kiến giúp Vietsovpetro tháo gỡ khó khăn trong sản xuất

XEM TIẾP
Hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng vốn Tổ hợp hóa dầu Miền Nam
Hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng vốn Tổ hợp hóa dầu Miền Nam

Hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng vốn Tổ hợp hóa dầu Miền Nam

XEM TIẾP
Petrolimex đang cân nhắc đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu Nam Vân Phong
Petrolimex đang cân nhắc đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu Nam Vân Phong

Petrolimex đang cân nhắc đầu tư dự án Nhà máy lọc dầu Nam Vân Phong

XEM TIẾP
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu ở đâu nhiều nhất?
Việt Nam nhập khẩu xăng dầu ở đâu nhiều nhất?

Việt Nam nhập khẩu xăng dầu ở đâu nhiều nhất?

XEM TIẾP
Quý I/2017: PVN hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao
Quý I/2017: PVN hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao

Quý I/2017: PVN hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao

XEM TIẾP
HĐQT Petrolimex công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc
HĐQT Petrolimex công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc

HĐQT Petrolimex công bố quyết định bổ nhiệm 2 Phó tổng giám đốc

XEM TIẾP
PV Gas cung cấp khí etan cho dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam
PV Gas cung cấp khí etan cho dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam

PV Gas cung cấp khí etan cho dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam

XEM TIẾP